01. §Guang-Yin Xu1, Guangwen Li, Ningang Liu and Li-Yen Mae Huang*. Mechanisms underlying purinergic P2X3 receptor mediated mechanical allodynia induced in diabetic rats.Molecular Pain. 2011,7:60.   

02.  §Su M, Shi JJ, Yang YP, Li J, Zhang YL, Chen J, Hu LFLiu CF*. HDAC6 regulates aggresome-autophagy degradation pathway of alpha-synuclein in response to MPP+-induced stress. J Neurochem. 2011;117(1):112-20.2

03.  Zhang Z, Shi R, Weng J, Xu X, Li XM, Gao TM, Kong J. The proapoptotic member of the Bcl-2 family Bcl-2 / E1B-19K-interacting protein 3 is a mediator of caspase-independent neuronal death in excitotoxicity. FEBS J. 2011; 278(1): 134-42.

04. Sun X, Cao YB, Hu LF, Yang YP, Li J, Wang F, Liu CF*. ASICs mediate the modulatory effect by paeoniflorin on alpha-synuclein autophagic degradation. Brain Res. 2011;1396:77-87.

05. Hu X, Wang J, Dong W, Fang Q, Hu LFLiu CF*. A meta-analysis of polycystic ovary syndrome in women taking valproate for epilepsy. Epilepsy Res. 2011; 97(1-2):73-82.

06. §Jing Chen1, Kao-Wei Chua, Chu C. Chua, Hailong Yu , Aijie Pei, Balvin H.L. Chua, Ronald C. Hamdy, Xingshun Xu*Chun-Feng Liu*. Antioxidant activity of 7,8-dihydroxyflavone provides neuroprotection against glutamate-induced toxicity. Neuroscience Letters. 2011,499(3):181–185.   

07. Xie Y, You SJ, Zhang YL, Han Q, Cao YJ, Xu XS, Yang YP, Li J, Liu CF*. Protective role of autophagy in AGE-induced early injury of human vascular endothelial cells. Mol Med Report. 2011;4(3):459-64.

08. Rui Chen, Kang-ping Xiong, Yi-xin Lian, Juan-ying Huang, Min-yan Zhao, Jian-xiang Li,Chun-feng Liu*. Daytime sleepiness and its determining factors in Chinese obstructive sleep apnea patients. Sleep and Breathing. 2011;15(1): 129-135.

09. Zhou ZD, Chan CH, Ma QH, Xu XH, Xiao ZC, Tan EK. The roles of amyloid precursor protein (APP) in neurogenesis: Implications to pathogenesis and therapy of Alzheimer disease. Cell Adhesion & Migration. 2011,5(4):280-92.

10. Cha M, Ling J, Xu G-Y, Gu JG. Shear mechanical force induces an increase of intracellular Ca2+ in cultured Merkel cells prepared from rat vibrissal hair follicles. J Neurophysiol. 106(1):460-469, 2011.